സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷം 2017

August 15, 2017

 

 

ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇരട്ടി ഹൈറേഞ്ചിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷം സെന്റ് ജോസഫ്  സ്കൂൾ രണ്ടാം കടവിലെ കുട്ടികളോടൊത്ത് ഫ്ലാഗ് സലൂട്ട് ചെയ്യുന്നു

Please reload

Featured Posts

2ND FAMILY GENERAL BODY MEETING 2017

September 17, 2017

1/10
Please reload

Recent Posts

September 17, 2017

September 17, 2017

August 15, 2017

Please reload

Archive